تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
علوم قرانی 
موسسه امام خمینی 
 
دکترا 
1392 
قرآن و متون اسلامی 
دانشگاه معارف اسلامی 
18.71 
سطح 4