شیوه های نوین تبلیغی در بستر اخلاق حرفه ای
40 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش نامه اخلاق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/12/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی