بررسی تطبیقی روایات یمانی در فریقین
32 بازدید
محل نشر: مجله حدیث پژوهی دانشگاه کاشان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوشتار پیش رو با عنوان بررسی تطبیقی روایات یمانی در فریقین، در صدد پژوهش و پاسخ این سؤال است که یمانی در روایات چگونه تصویر شده و موارد مشترک و مفترقات روایات فریقین در خصوص یمانی کدام است؟ این مقال به شیوۀ کتابخانه‌ای، اهم مباحث روایات را به صورت تطبیقی بررسی نموده و تصویر روشنی از یمانی را ارایه کرده و به این نتیجه رسیده است که روایات فریقین در خصوص یمانی در مواردی مانند نام یمانی، حتمیت قیام، هدایتگری پرچم یمانی، مکان قیام، اقدامات و فتوحات یمانی، قریب به هم بوده و تفاوت محتوایی چندانی ندارد، اما محتوای روایات فریقین در القاب یمانی، زمان قیام و فرجام شخص یمانی و حرکت او متفاوت‌اند. کلیدواژه‌ها: یمانی، قحطانی، منصور یمانی، ظهور، نشانه¬های حتمی، آخرالزمان، امام مهدی(عج)