جایگاه زن در اسلام و مقایسه آن با مکتب فمنیسم
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : رضا دهقان نژاد